แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และจีน

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall)

ขั้นสุดยอดที่สุดแห่งแรกของโลกสร้างขึ้นมามากกว่า 2,000 ปีที่แล้วในสมัยของจิ๋นซีช่องแคบ (Qin Shi Huang) เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูทางด้านทิศเหนือของประเทศในช่วงนั้นโดยสร้างขึ้นจากหินดินทราย และกว้างเป็นระยะทางยาวตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งหญ้าเตี้ยรวมทั้งทางมากกว่า 21,196 ช่องทาง