Penataran Lempuyang

วัดโบราณที่สวยงามในคารางเกษมทางฝั่งตะวันออกของบาหลีเป็นภาพที่ได้รับความนิยมจากประตูทางเข้าสไตล์บาหลีที่งดงามบนเนินเขาสูงด้านหลังภูเขานักท่องเที่ยวใช้กระจกที่ติดมากับโทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปเพื่อ เปลี่ยนเป็นภาพสะท้อนที่สวยงามแปลกตา แต่จริงๆแล้วตัววัดเองก็สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่สวยงามให้ถ่ายรูปเช่นกัน

เขาหวงซาน (Huangshan)

ภูเขาหวงซานหรือที่เรียกว่าภูเขาเหลืองเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวไปทางทิศใต้ของมณฑลอันฮุยซึ่งมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและการก่อตัวของหินที่มีลักษณะคล้ายกันมีเสาหินสูงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชื่นชมหมู่บ้านโบราณของหมู่บ้าน Xidi และหมู่บ้าน Hongcun รวมทั้งดื่มชาที่ดีที่สุดของที่นี่

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall)

ขั้นสุดยอดที่สุดแห่งแรกของโลกสร้างขึ้นมามากกว่า 2,000 ปีที่แล้วในสมัยของจิ๋นซีช่องแคบ (Qin Shi Huang) เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูทางด้านทิศเหนือของประเทศในช่วงนั้นโดยสร้างขึ้นจากหินดินทราย และกว้างเป็นระยะทางยาวตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งหญ้าเตี้ยรวมทั้งทางมากกว่า 21,196 ช่องทาง