ภูเขาเทียนจื่อ (Tianzi Mountain Nature Reserve)

ธรรมชาติมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้กับโลกใบนี้เสมอซึ่งควรทิ้งเทียนจื่อก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติได้หล่อหนาสร้างขึ้นโดยใช้การรวมพลังกันของลมน้ำฝนและแสงแดดในการเดินทางบนเครื่องบิน เป็นเสาไห้สูงเสียดฟ้าเมื่อมองจากจุดชมวิวที่ระดับความสูง 692 ไมโครเมตร

เขาหวงซาน (Huangshan)

ภูเขาหวงซานหรือที่เรียกว่าภูเขาเหลืองเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวไปทางทิศใต้ของมณฑลอันฮุยซึ่งมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและการก่อตัวของหินที่มีลักษณะคล้ายกันมีเสาหินสูงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชื่นชมหมู่บ้านโบราณของหมู่บ้าน Xidi และหมู่บ้าน Hongcun รวมทั้งดื่มชาที่ดีที่สุดของที่นี่

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall)

ขั้นสุดยอดที่สุดแห่งแรกของโลกสร้างขึ้นมามากกว่า 2,000 ปีที่แล้วในสมัยของจิ๋นซีช่องแคบ (Qin Shi Huang) เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูทางด้านทิศเหนือของประเทศในช่วงนั้นโดยสร้างขึ้นจากหินดินทราย และกว้างเป็นระยะทางยาวตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทุ่งหญ้าเตี้ยรวมทั้งทางมากกว่า 21,196 ช่องทาง